top of page

POLÍTICA DE PRIVADESA

INFORMACIÓ  SOBRE   ELS   FITXERS   I   TRACTAMENTS.  D'acord   amb el que preveu la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s'informa que les dades personals que es recullen en aquesta web seran incorporades a fitxers de la titularitat de SUSCULTURA S. MICROCOOP amb el domicili social següent: carrer Guillem Galmés, 61, 07004 Palma (Illes Balears).

 

FINALITATS DELS TRACTAMENTS I CESSIONS PREVISTES.­ De manera general, els camps dels formularis que es troben a la web i que són marcats com a obligatoris, hauran de ser necessàriament emplenats per a la correcta tramitació de les seves sol∙licituds. Les dades proporcionades pels nostres usuaris  seran  tractats  per   tramitar les   seves   sol·licituds,   atendre   els   seus suggeriments o queixes, així com millorar la qualitat de la web i dels nostres serveis. Aquestes  dades  només  seran comunicades a tercers en compliment d'obligacions legals o amb el seu previ consentiment.

 

DADES DE TERCERS.­ En el cas de proporcionar dades de caràcter personal titularitat de tercers, vostè manifesta que compta amb el consentiment dels afectats per a això, havent-­los informat prèviament del contingut de la present política de privadesa.

 

DRETS DE L'INTERESSAT.­ Els afectats podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit acompanyat d'una còpia del seu DNI i dirigit al nostre domicili o al nostre correu electrònic: suscultura@gmail.com.

 

ACTUALITZACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVADESA.­ Ens reservem el dret d'actualitzar la nostra política de privadesa a qualsevol moment. Si té dubtes o necessita qualsevol aclariment respecte a la nostra Política de privadesa  o  sobre el  tractament de les seves dades, pot contactar amb nosaltres a través del nostre correu electrònic.

bottom of page